Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán gas, nước PetroGas

Mời các bạn xem video hướng dẫn sử dụng sau đây. Các bạn hãy bật loa máy tính đểcó thể nghe được lời hướng dẫn.

1) Hướng dẫn tạo danh mục hàng hóa, thay đổi hình ảnh hàng hóa, danh mục nhân viên, danh mục phân loại,..


2) Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn, sửa logo mẫu hóa đơn.


3) Hướng dẫn nhập thông tin khách hàng, nhập đơn hàng, in hóa đơn, tìm kiếm, sửa xóa khách hàng.


4) Hướng dẫn quản lý nhập xuất với nhà cung cấp, khai báo tồn đầu kỳ, ..., xem báo cáo nhập xuất tồn.


5) Hướng dẫn xem báo cáo bán hàng, xem báo cáo khách hàng tới hạn quá hạn, xem báo cáo bán hàng của nhân viên.


<< trở lại trang chủ

Khách hàng đang sử dụng

Khách hàng dang sử dụng

Bộ phận kinh doanh

Mobile: 0943639158


Hỗ trợ kỹ thuật

Mobile: 0943639158


Sản phẩm xem nhiều