Download PetroGas CallerID

Nếu khách hàng tự cài đặt thì Đọc hướng dẫn cài đặt tại đây:

Huong_Dan_Cai_Dat.htm

Theo đó trước tiên cần cài .NET và SQL2005, bạn tải tại đây:

.NET + SQL 2005

Tải bản sử dụng miễn phí tại đây:

PetroGasDemo

Tải bản đầy đủ tại đây:

PetroGasFull: (cần pass để giải nén)

Chú ý, Nếu khách hàng không biết cài đặt thì Click vào liên kết sau đây:

http://hathetuan.com/Download/V40/TeamViewerQS_vi.exe

Làm theo các bước như trong các hình sau:

Cuối cùng hãy đọc số ID và mật khẩu cho chúng tôi để chúng tôi có thể kết nối với máy tính của bạn và cài phần mềm cho bạn từ xa.

Liên hệ:

Hà Thế Tuấn. Hotline: 0904954132. Tel: 0437579587

Email: hathetuan@yahoo.com